سلام

چندین ساله دیجی کالا رو میشناسیم و خیلی از اوون کالا خریدیم. و به خاطر کیفیت و اصل بودن کالاهاش خیلی مورد توجه هست. برای تیم خوب دی جی کالا آرزوی بهترین ها رو داریم و امیدواریم که همیشه بهترین بمونند و به این کار ادامه بدهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment